Vurdering og Rådgivning:

 

    Er De selv, Deres revisor eller bank i tvivl om værdien af Deres virksomhed.?

    Ønsker De at sælge, hvad kan virksomheden sælges for i fri handlen.?

    Deres svend ønsker at købe Deres virksomhed, hvad skal han betale.?

    Ønsker De at købe, hvad må De betale for virksomheden og på hvilke vilkår.?

    Vurderinger foretages under fuld diskretion.

    For nærmere information vedr. ovennævnte punkter kontakt mægler.